Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAĞLIK SERVİSİ

  UŞAK KAPALI/AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
  SAĞLIK SERVİSİ

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 79 ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 25 ve 113’üncü maddesine göre; Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren servistir.

  Uşak E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumunda eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığım da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. 

  Cezaevimizde Kurum tabibi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlı durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

  • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir..

  • Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hemde dış dünya ile irtibat halindedir.Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

  • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibi il devlet hastanesi ve 112 acil sağlık hizmetleri birimi ile koordineli olarak muayenesi yapılmaktadır.

  • Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda yataklı revir mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

  • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ,özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

  • Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

  • Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek yılda bir kez tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.Cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

  • Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

  • Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

  • Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

  • Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

  • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak görevli diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

  • Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içerisinde her gün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

  • Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revire bağlı olmak üzere tüm tıbbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

  • Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir.Kurum tabibi ve diş tabibinin sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup . Bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir.Sağlık görevlileri cezaevimizi düzenli olarak denetleyerek cezaevi müdürünü yiyeceklerin uygunluğunu ,hijyen,temizlik.sağlık tedbirleri ,ısıtma,aydınlatma ,havalandırma ,kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda bilgilendirmektedir.

  Adres

  MUHARREMŞAH MAHALLESİ HACIM SULTAN CADDESİ NO:2 UŞAK/MERKEZ

  Telefon

  0 (276) 234 02 34 - 35 & 0 (506) 600 61 64

  0 (276) 234 02 33

  E-Posta

  usak.etcikisaretadalet.gov.tr